Skolens historie

SKOLENS HISTORIE

Heldagsskolen Kernen startede i 2003 med 2 voksne og 7 børn.

I de første par år, blev Kernens grundsten lagt og udviklet til det Kernen er i dag: en velfungerende skole med en engageret personale- og elevgruppe.

Kernens styrke er de voksnes engagement, ansvarlighed og vilje til at være gode forbilleder for børnene. Kernen er omstillingsparat og tilpasser sig de behov og udfordringer børnegruppen og samfundet stiller os.

Gennem årene har der været et svingende børneantal. I skrivende stund er der 15 børn tilknyttet Kernens skoletilbud.

I tidens løb har vi sendt rigtig mange elever videre til både efterskole, videregående uddannelse og job. En del elever har fået en fin afgangsprøve som springbræt til deres videre uddannelsesforløb. Vi har haft mange succeshistorier, hvor vi kan se at vores arbejde bærer frugt, både i elevernes skoleforløb her på Kernen såvel som i deres videre liv.