Kostpolitik

Ingen læring uden ernæring

KOSTPOLITIK
Det underliggende formål med kostpolitikken er at fremme børnenes trivsel, herunder deres sundhed og udviklingsmuligheder

VISION
At eleverne gennem sunde kostvaner får energi og en god koncentrationsevne og på længere sigt danner grundlaget for et raskt og sundt voksenliv

MÅL

 • Kernen har en synlig kostpolitik.
 • Forældrene har som udgangspunkt ansvar for deres børns ernæring.
 • Vi har på Kernen en klar holdning til kostens betydning for et barns indlæring.
 • Kernen vil fremme elevens lyst til at tage eget ansvar for egne mad- og levevaner.
 • Kernens rammer giver mulighed for eleven at få sin mad, og for at måltiderne opleves som et naturligt samlingspunkt.
 • Kernen udstikker retningslinjerne for hvad der er acceptabel kost på skolen.
 • Kernen prioriterer at de råvarer der indgår i madlavningen på skolen er af højeste ernæringsmæssige kvalitet
 • Sund kost er for Kernen opfyldelse af elevens ernæringsbehov.
 • På Kernen tilstræber er minmalt sukkerforbrug for elever og ansatte for på denne måde at optimere koncentrations- og indlæringsevne.
 • På Kernen arbejder vi for en fælles forståelse af hvad sund og usund mad er.

HVORDAN
Gennem oplysning, temadage, diskussioner og gode eksempler på sund vil Kernen lære eleverne om sund kost

Vi vil lære eleverne:

 • … at blive mere kritiske med hvad de spiser
 • … at blive beviste og opmærksomme på hvad der er sundt og hvad der er usundt
 • … at kunne se sammenhængen mellem det vi spiser og det vi yder
 • … at lave og spise sund og spændende mad
 • … at tilegne sig gode og beviste madvaner
 • … at kunne skelne mellem at være sulten og så trøstespise
 • … at lære hvor vigtigt det er og hvad det vil sige at købe gode og sunde råvare
 • … at spise frugt og grønsager hver skoledag
 • … at deltage på køkkenhold.
 • … at tilberede sund mad på skolen og lejerskoler
 • … om kropsbevidsthed vægt, mad og motion
 • … at lave sjove sunde fødselsdags- og forældrearrangementer

BEMÆRKNINGER
Dette ses som en fortløbende erkendelses- og lærlingsproces som med tiden bliver mere specifik i takt med den fælles forståelse af målet: sund kost

HANDLINGSPLAN
Handleplan for at nå målene i kostpolitikken:

Fysiske rammer:

 • Spisepausen og spisefaciliteterne skal prioriteres højt.
 • Til hverdag spiser vi medbragte madpakker.
 • Børnene må ikke have små drikkeyoghurter, søde kiks, mælkesnitter og lignende med i madpakken.

Skolen tilbyder:

 • Frisk frugt og grønt.
 • Hovedsageligt groft brød.
 • Vand og mini mælk i stedet for saftevand.
 • Frugtordning i stedet for kageordning eller reducering af kageordning.

Skolens personale:

 • … tager løbende emnet “Kost” op til debat for at få en fælles holdning.
 • … prioriterer den sunde mad højt både i dagligdagen og på lejrskoler.
 • … diskuterer i de forskellige grupper, hvordan man får spisestunder til at forløbe så roligt og hyggeligt som muligt.
 • … går forrest som det gode eksempel.
 • … er opmærksom på madpakkernes indhold og elevens trivsel i øvrigt.
 • … afholde smør-selvdage med tips til den god og sunde madpakke.

Eleverne:

 • Kost tages op hos sundhedsplejersken.
 • At få de større elever på banen fx ved at lade dem komme med forslag på sjove og sunde opskrifter eller lave andre forslag til sunde aktiviteter.
 • Hver klasse tager emnet op minimum 1 gang om året – kan være i forbindelse med motionsløbet.

Forældre:

 • Forpligter sig til at deres barn hver dag har en god, sund og velafbalanceret madpakke med i skole.
 • Fast punkt på forældremøder (fx drøfte ideer og alternativer til kageordning i forbindelse med fejring af fødselsdage – evt. samle fødselsdage og lave god mad).
 • Skolen tager om nødvendig emnet op til forældresamtaler.

Sikring af at kostpolitikken fastholdes og udvikles.