Kostpolitik

KOSTPOLITIK

Det underliggende formål med kostpolitikken er at fremme børnenes trivsel, herunder deres sundhed og udviklingsmuligheder

VISION

At eleverne gennem sunde kostvaner får energi og en god koncentrationsevne og på længere sigt danner grundlaget for et raskt og sundt voksenliv

MÅL

 • Kernen har en synlig kostpolitik.
 • Forældrene har som udgangspunkt ansvar for deres børns ernæring.
 • Vi har på Kernen en klar holdning til kostens betydning for et barns indlæring og vil gennem oplysning og diskussioner med elever, forældre og samarbejdspartnere sikre at få denne holdning kommunikeret ud.
 • Kernen vil fremme elevens lyst til at tage eget ansvar for egne mad- og levevaner.
 • Kernens fysiske, tidsmæssige og sociale rammer giver tid og rum til at eleverne får spist deres mad, og at de oplever måltiderne som et naturligt og værdifuldt samlingspunkt.
 • Kernen går foran i at få lavet aftaler omkring hvad børnene ikke må have med i skole både til eget brug og til uddeling.
 • Kernen vil sikre et sundt kvalitetsniveau samt et varieret og spændene udbud af det mad der serveres af Kernen.
 • Sund kost er for Kernen lig med: opfyldelse af barnets dagsbehov for protein kulhydrater og fedt samt vitaminer og mineraler.
 • På Kernen tilstræber vi at minimere børnenes sukker forbrug for på denne måde at skærpe koncentration og indlæringsevne.
 • På Kernen arbejder vi bevidst på en fælles forståelse af sund/usund mad blandt elever, lærere, pædagoger og forældre.

HVORDAN

Gennem oplysning og temadage samt diskussioner og gode eksempler på sund kost lære børnene på Kernen:

 • at bliver mere kritiske med hvad de spiser
 • at blive beviste og opmærksomme på hvad der er sundt og hvad der er usundt
 • at kunne se sammenhængen mellem det vi spiser og det vi yder
 • at lærer eleverne at og lave og spise sundt og spændene mad
 • at tilegne sig gode og beviste madvaner
 • at kunne skelne mellem at være sulten og så trøstespise
 • at lære hvor vigtigt det er og hvad det vil sige at købe gode og sunde råvare
  Aktiviteter
 • Spise frugt og grønsager hver skoledag
 • Deltage på køkkenhold med tilberedning af sund mad på skolen og lejerskoler
  Kropsbevidsthed vægt, mad og motion
 • Lave sjove sunde fødselsdags- og forældre-arrangementer

BEMÆRKNINGER

Dette ses som en fortløbende erkendelses og lærlings proces som med tiden bliver mere og mere specifik i takt med den fælles forståelse af målet: sund kost

HANDLINGSPLAN

Handleplan for at nå målene i kostpolitikken:

Fysiske rammer:

 • Spisepausen og spisefaciliteterne skal prioriteres højt i den nye skolestruktur.
 • Til hverdag spiser vi medbragte madpakker.
 • Børnene må ikke have små drikke yoghurter, søde kiks, mælkesnitter og lignende med i madpakken.

Hvad udbydes på skolen:

 • Frisk frugt og grønt.
 • Hovedsageligt groft brød.
 • Vi drikker vand og mini mælk i stedet for saftevand.
 • Frugtordning i stedet for kageordning eller reducering af kageordning.

Skolens personale:

 • Emnet “Kost” tages løbende op til debat for at få en fælles holdning.
 • På lejrskoler skal den sunde varierede mad prioriteres højt.
 • Personalet i de forskellige grupper skal diskutere, hvordan man får spisestunder til at forløbe så roligt og hyggeligt som muligt.
 • Personalet går forrest og viser et godt eksempel.
 • Lærere og pædagoger er opmærksom på madpakkernes indhold og elevens trivsel iøvrigt.
 • Afholde smør selv dage med tips til den god og sunde madpakke.

Eleverne:

 • Kost tages op hos sundhedsplejersken.
 • At få de større elever på banen fx ved at lade dem komme med forslag på sjove og sunde opskrifter eller lave andre forslag til sunde aktiviteter.
 • Hver klasse tager emnet op minimum 1 gang om året – kan være i forbindelse med motionsløbet.

Forældre:

 • Fast punkt på forældremøder (fx drøfte ideer og alternativer til kageordning i forbindelse med fejring af fødselsdage – evt. samle fødselsdage og lave god mad).
 • Skolen tager om nødvendig emnet op til forældresamtaler.

Sikring af at kostpolitikken fastholdes og udvikles:

 • Kostpolitikken skal i skolens forældrefolder og lægges på skolens hjemmeside.
 • Kostpolitikken skal jævnligt tages op på personalemøde.
 • Kostpolitikken skal jævnligt evalueres (2 gange årligt).
 • Etablering af kostudvalg bestående af 2 lærere, 1 pædagog og sundhedsplejerske.
 • Skolen har en tovholder på kostpolitikken.